Wydawcą Newslettera jest CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.

Usługa subskrypcji Newslettera CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. jest usługa bezpłatną idostępną dla każdego użytkownika.

Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników dwa do czterech razy w miesiącu.

Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową, zmiany w oferowanych produktach i usługach, oraz informacje wydarzeniach związanych z CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. w tym reklamy.

Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.agentsystem.pl:

  • Zapoznanie się z niniejszym regulaminem dostępnym na stronie www.agentsystem.pl
  • Wpisanie w odpowiednim formularzu na ogólnodostępnej stronie www.agentsystem.pl adresu email, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
  • Akceptacje niniejszego regulaminu poprzez zapisanie się na Newsletter.
  • Potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez kliknięcie przycisku Zapisz się w formularzu zgłoszeniowym.

Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie przesyłek zawierających oferty handlowe CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o.
oraz informacje o organizowanych akcjach promocyjnych.

Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Każdy „Newsletter” zawiera:

  • informację o nadawcy
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki

Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w każdej wiadomości.

Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody. Newsletter znajduje się na stronie: https://agentsystem.pl/newsletter-signup