Bezpieczeństwo na drodze to ważny aspekt, szczególnie że obecnie coraz więcej osób decyduje się przystąpienie do kursu na prawo jazdy oraz zakup własnego auta. Kończąc 18 lat jedną z naszych pierwszych inwestycji jest właśnie kurs, który umożliwi nam kierowanie pojazdem. W ubiegłym roku zostały przyjęte nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, a baza CEPIK zostanie wzbogacone o nowe narzędzia, które jeszcze bardziej zwiększą bezpieczeństwo jazdy.

CEPIK, czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Niewielu jednak wie, czym jest CEPIK i jakie informacje w tej bazie się znajdują. To sprawia, że nie korzystają z korzyści, jakie płyną z dostępnych w nich danych. System ten zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy. CEPIK obejmuje dwie ewidencje, czyli centralną ewidencję pojazdów- CEP:

  • dane pojazdu i dane techniczne
  • dane o właścicielach pojazdu, o obecnych i poprzednich
  • informacje o zdarzeniach np. kradzież czy wyrejestrowanie pojazdu
  • informacje o ubezpieczeniu OC i dokumentach pojazdu
  • informacje o badaniach technicznych

oraz centralną ewidencję kierowców- CEK:

  • informacje o osobach, które są uprawnione do prowadzenia pojazdu oraz osobach, którym takie upoważnienie zostało cofnięte
  • informacje o osobach, które nie posiadają stosownego upoważnienia o prowadzeniu pojazdów silnikowych.

Dane z CEPIK są przede wszystkim wykorzystywane przez sądy, prokuraturę, policję i straże miejskie, którym zawarte w bazie informacje znacznie ułatwiają realizację ich obowiązków.

Nowe narzędzia w CEPIK

Nowe narzędzia w CEPIK, które zasługują na szczególną uwagę to przede wszystkim „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informacje o punktach karnych”. To pozwoli znacznie ułatwić dostęp do informacji, które informują kierowcę o zastosowanych wobec nich kar oraz ograniczeń. CEPIK nieustannie się rozwija i stara się dopasować do zmian, jakie zachodzą w prawie i ruchu drogowym. Nowe usługi sprzyjają również osobom, które dopiero decydują się na kurs prawa jazdy. W CEPIK znajdą takie narzędzia, jak:

  • „Sprawdź szkołę jazdy” pomoże wybrać przyszłym kursantom odpowiednią szkołę jazdy
  • w bazie CEPIK znajdą się również dane o osobach, które ubiegają się o prawo jazdy, dane o instruktorach, egzaminatorach oraz lekarzach uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia

Kolejną nową usługą w CEPIK będzie usługa „Mój pojazd”. Niezwykle wygodne narzędzie, dzięki któremu każdy kierowca będzie miał dostęp online do danych o swoim samochodzie. Dobra informacja również dla firm, które udostępniają swoje auta firmowe swoim pracowników. CEPIK wprowadza narzędzie „Udostępnij dane pracodawcy”, czyli każdy przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownik jest uprawniony do prowadzenia pojazdu oraz czy posiada ważne dokumenty. W życie wejdzie również elektroniczny katalog marek i typów pojazdów homologicznych, który będzie udostępniony przez CEPIK.

W ubiegłym roku w CEPIK zostały udostępnione dwie e-usługi. „Historia pojazdu” zawiera informacje o stanie używanego samochodu, a „Bezpieczny autobus” pozwala zadbać o bezpieczeństwo podczas zorganizowanych wycieczek. CEPIK w wielu sytuacjach może być narzędziem niezastąpionym.

Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na bloga dla agentów ubezpieczeniowych oraz fanpage na FB.