Program dla agencji ubezpieczeniowej MultiAgent

Prezentacja (dla zalogowanych)

MultiAgent: Oszczędności i łatwe zarządzanie

MultiAgent jest to nowoczesny program dla agencji ubezpieczeniowej. Nasz system wielopłaszczyznowo wspomaga pracę generując wymierne korzyści. MultiAgent to aplikacja pozwalająca na łatwe zarządzanie współpracownikami oraz zapewnia oszczędność pieniędzy i czasu. Innowacyjny program dla agencji ubezpieczeniowej MultiAgent może współpracować z programem AgentPro - przeznaczonym dla agentów ubezpieczeniowych oraz OWCA

Program dla agencji ubezpieczeniowej MultiAgent

Nasz program dla agencji ubezpieczeniowej jest systemem innowacyjnym. Wdrożenie systemu w Państwa firmie przyniesie korzyści:

 • Na  rutynowych czynnościach administracyjnych pozwala zaoszczędzić nawet 80 roboczogodzin miesięcznie
 • Wpływa na zmniejszenie kosztów stałych nawet o 4000 zł miesięcznie
 • Przyczynia się do wzrostu sprzedaży
 • Zwiększa efektywność zarządzania finansami i przepływu informacji
 • Program dla agencji ubezpieczeniowej wspiera zarządzenie personelem i relacjami z klientem

Wielopoziomowe zarządzanie

MultiAgent to nowoczesny i prosty w obsłudze program, który wspiera zarządzanie multiagencją ubezpieczeniową w obszarach: finansowym, informacji zarządczej, sprzedaży oraz zasobów ludzkich. Wykorzystując możliwość programu dla agencji ubezpieczeniowej MultiAgent do szybkiego wglądu w działalność firmy, kadra zarządzająca zyskuje czas na efektywne planowanie kolejnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa.

Współpraca programów MultiAgent i AgentPro

Wykorzystanie pakietu AgentSystem, składającego się z programu MultiAgent oraz AgentPro, czyli aplikacji dedykowanej dla agentów ubezpieczeniowych oraz Osób Wykonujących Czynności Agencyjne, daje dodatkowe korzyści:

 • Eliminacja ręcznego wprowadzania danych
 • Automatyczne wczytywanie raportów produkcyjnych
 • Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu przy ręcznym wprowadzania danych
 • Generowanie raportów prowizyjnych
 • Automatyczna aktualizacja zasad wynagradzania pracowników

Budujemy platformę e-wdrożeniową!

Darmowe wdrożenie

Dedykowana platforma

Dzięki platformie wdrożeniowej, uzyskają Państwo dostęp do treści przekazywanych na wdrożeniach stacjonarnych – w dogodnym czasie oraz za darmo!

Postęp wykonania

Wykonanie platformy wdrożeniowej 99%
Przygotowane lekcje wdrożeniowe 90%
Przygotowane testy wdrożeniowe 100%

Tymczasem zapraszamy na…

prezentację programu
Krótko o programie…

Szczegółowy opis funkcjonalności znajdą Państwo w poniższych zakładkach:

Rozliczanie prowizji dla OWCA i generowanie raportów jednostkowych i zbiorczych

 • Rozliczanie prowizji agentów.
 • Tworzenie dowolnych zestawień finansowych.
 • Generowanie raportów prowizyjnych jednostkowych oraz zbiorczych.

Rozliczanie raportów prowizyjnych z TU

 • Automatycznie wczytywanie raportów prowizyjnych z Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wyliczanie zysku multiagencji

 • Obliczanie wyniku finansowego z dowolnego przedziału czasowego.

Statystyki i analizy wydajności

 • Monitorowanie postępu pracowników.
 • Możliwość porównania wydajności oraz identyfikacja problemów pracowników.

Pilnowanie terminów odnowienia uprawnień

 • Automatyczne powiadamianie o odnowieniach uprawnień moduł kontaktu z pracownikami.

Dodatkowe korzyści

 • Minimalizowanie prac administracyjnych dzięki komunikacji między programami.
 • Większa oszczędność czasu i pieniędzy.

Bezpieczeństwo danych

 • Tworzenie kopii zapasowych.
 • Szyfrowanie danych.
 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Ustawienia uprawnień użytkowników.