Na organizację pierwszego kongresu pośredników finansowych bezpośredni wpływ miało wzrastające zainteresowanie sprzedażą produktów finansowych. Już 24 września w hotelu Marriott odbędzie się kongres pośredników finansowych, w którym udział wezmą znaczący przedsiębiorcy i bankowcy z sektora finansowego, a w szczególności bankowego i ubezpieczeniowego.

Kongres Pośredników Finansowych

Z inicjatywą o organizacji kongresu wyszła konferencja przedsiębiorstw finansowych. Tematem dyskusji będzie przede wszystkim rola pośrednictwa w strukturze polskiego systemu finansowego. Sektor finansowy na polskim rynku nieustannie się rozwija i osiągnął już naprawdę wysoki stopień dojrzałości. Organizowany kongres pośredników finansowych ma na celu nie tylko poznanie opinii specjalistów w oparciu o zachodnioeuropejskie trendy, ale również wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości rozwoju tego sektora. Z pewnością zostaną podjęte takie tematy, jak możliwości obniżenia kosztów stałych i dystrybucji produktów oraz przyczyny tak dużego braku zaufania do pośredników finansowych.

Kongres pośredników finansowych ma być szansą na spotkanie najbardziej uznanych i znaczących w branży finansowej specjalistów. Zagorzałe dyskusje mają pomóc w rozwiązaniu kilku znaczących problemów i wspólne wypracowanie nowych ścieżek, które mają wpłynąć na poprawę sytuacji na polskim rynku. Brak zaufania do pośredników finansowych to najważniejszy mur, jaki należy zburzyć i tym w dużej mierze zajmą się uczestnicy kongresu. Swoją obecność zdeklarował min. wiceprezydent BNP Personal Finance Jerome Janin, który pełni bardzo ważną funkcję w sektorze finansowym. Tym bardziej jego uczestnictwo cieszy organizatorów kongresu, ponieważ ma on dotyczyć doświadczeń i trendów rynków zachodnioeuropejskich. Kongres pośredników finansowych zyska tym samym na znaczeniu, ale jest to również dowód na to, że jego misja i zamiary zostały docenione przez tak ważne jednostki, jak przedstawiciela tak uznanej instytucji finansowej.

Czerpanie inspiracji z wykorzystywanych modeli współpracy z pośrednikami finansowymi za granicą może okazać się sposobem na poprawę sytuacji również w naszym kraju. Rola pośredników w sprzedaży produktów kredytowych stale rośnie, dlatego trzeba zadbać o to, aby wszystkie podejmowane przez nich działania dawały poczucie bezpieczeństwa ich klientom. Kongres pośredników finansowych został również zorganizowany w nadziei, że jego uczestnikom uda się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak powinien wyglądać przebieg rozwoju sektora pośrednictwa finansowego tak, aby był on stabilny. Podczas spotkania będzie się starano spojrzeć na całą sytuację oczami również dostawców produktów finansowych takich, jak ubezpieczycieli czy pożyczkodawców. To pozwoli na dokonanie głębszej analizy sektora finansowego i tym samym wypracowanie skuteczniejszych strategii.

Coraz częściej zwraca się uwagę na przyszłość, a nie stara się pracować jedynie nad obecną sytuacją. Kongres pośredników finansowych jest okazją do spotkania się tych dwóch światów: przyszłości i teraźniejszości. Ważne jest, aby wprowadzone zmiany miały odzwierciedlenie w przyszłych latach i były długotrwałe i skuteczne.

Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na bloga dla agentów ubezpieczeniowych oraz fanpage na FB.