Z produktów oferowanych przez ubezpieczycieli cyklicznie muszą korzystać m.in. właściciele samochodów. Oznacza to, że co roku agenci i brokerzy mogą sprzedać pewną pulę ubezpieczeń. Jak motywować swój zespół, by sprzedaż produktów ubezpieczeniowych systematycznie wzrastała? Jak odnieść sukces w zarządzaniu?

Koordynowanie zespołu agentów ubezpieczeniowych nie jest zadaniem łatwym – o sukces w zarządzeniu wcale nie jest łatwo. Jako menadżer z pewnością doskonale wiesz, jak ważne jest ciągłe motywowanie podwładnych do wytężonej pracy. Jeżeli słupki sprzedaży rosną, to znak, że zespół jest nie tylko coraz lepszy, lecz także że się rozwija. Ponieważ jednak zespół składa się z wielu osób, konieczne jest opracowanie modelu rozmowy z poszczególnymi pracownikami. Jak zarządzać podwładnymi, by odnieść sukces?

Sukces w zarządzaniu, czyli różne potrzeby w różnym czasie

Jako koordynator (czyli menadżer zespołu) powinieneś pamiętać, że twoich podwładnych mogą motywować różne czynniki. Nie zawsze najważniejsze są pieniądze – dla pracownika większe znaczenie może mieć np. możliwość rozwoju osobistego czy awansu. Poznanie potrzeb podwładnych jest kwestią kluczową do opracowania skutecznego sposobu zarządzania zespołem – to właśnie w tym tkwi sukces w zarządzaniu.

Jako menadżer musisz przy tym pamiętać, że samo zdiagnozowanie potrzeb nie jest jeszcze prostą drogą do sukcesu – potrzeby pracowników zmieniają się bowiem w czasie. Dopiero przeprowadzanie cyklicznych rozmów pozwala na bieżąco dokonywać korekt w doborze narzędzi przeznaczonych do motywowania doradców klienta.

Na których pracownikach skupić uwagę?

By odnieść sukces w zarządzaniu zespołem, trzeba rozmawiać z pracownikami. Jeżeli zespół składa się z 4–5 osób, to nawet jako menadżer nieprzywiązujący dużej uwagi do organizacji czasu pracy, jesteś w stanie przeprowadzić rozmowę z każdym podwładnym z osobna. Sytuacja zmienia się wówczas, gdy pod sobą masz np. 10–15 doradców klienta i dodatkowo musisz zajmować się wdrażaniem osób dopiero rozpoczynających pracę w firmie w obowiązki zawodowe. Wówczas nawet 40 godzin tygodniowo może być niewystarczające, by prawidłowo prowadzić zespół. Jakie jest rozwiązanie takiego problemu?

Gdy brakuje czasu na rozmowę z każdym pracownikiem, wielu menadżerów – być może również ty – popełnia błąd polegający na koncentrowaniu się na pracy z najsłabszymi podwładnymi. Takie myślenie wydaje się uzasadnione – skoro najlepsi osiągają co miesiąc zadowalające rezultaty finansowe, to wystarczy ich tylko kontrolować. Tymczasem jest to poważny błąd. Dlaczego? Bo pracownik, który nie jest na bieżąco motywowany, szybko może stracić cel z pola widzenia.

Jak rozwiązać problem braku czasu?

Jeżeli jako menadżer zauważasz, że masz coraz większą trudność, by na bieżąco motywować i kontrolować swoich podwładnych, to powinieneś zastanowić się nad przeorganizowaniem spotkań zespołu. Dobrym rozwiązaniem może być np. organizowanie raz w tygodniu spotkań wszystkich agentów ubezpieczeniowych. Na takich spotkaniach można omówić bieżące sprawy, nowe produkty czy przeanalizować sprzedaż. Wyeliminuje to konieczność rozmawiania na te tematy z każdym pracownikiem z osobna. Od takiego rozwiązania możesz też zacząć budować swój sukces w zarządzaniu.

Podczas indywidualnych spotkań z doradcami klienta powinieneś skoncentrować się na ich rozwoju i motywowaniu do dalszej, wytężonej pracy. Najlepsi powinni dowiedzieć się, że są liderami w zespole, ale jednocześnie – tak, jak i pozostałym pracownikom zespołu – powinno się im wytyczać kolejne cele. Rozwój polega bowiem nie tylko na ciągłym podnoszeniu swoich umiejętności, lecz także przekraczaniu kolejnych granic, np. sprzedażowych.

Sukces w zarządzaniu to ty go budujesz

Jako menadżer zespołu nie możesz zapomnieć o sobie. Mozolne budowanie sukcesu wszystkich twoich podwładnych zależy wyłącznie od ciebie. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w zarządzaniu pracownikami, musisz pamiętać o dobrej organizacji i skoncentrowaniu się na pracy z najlepszymi podwładnymi – to powinno również ciebie motywować do dalszego rozwoju.

Więcej ciekawych materiałów na blogu dla agenta ubezpieczeniowego oraz na Facebooku.

Jak odnieść sukces w zarządzaniu? [INFOGRAFIKA]

Infografika sukces w zarządzaniu - agent ubezpieczeniowy