Film instruktażowy przedstawia sposób grupowania sprzedawanych produktów w programie AgentPro. Jest to krok fakultatywny, jednak zaleca się odpowiednie pogrupowanie produktów. Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość łatwego zarządzania produktami. Grupy produktowe można utworzyć przed dodaniem pierwszych produktów do Kartoteki Produktów.

Grupy produktowe

Aby przejść do do grup produktowych należy kliknąć Ustawienia -> Grupy produktowe. Za pomocą przycisku Dodaj pod listą grup produktowych,  użytkownik może dodać nową grupę do programu AgentPro. Następnymi krokami są: nadanie nazwy oraz powiązanie towarzystw ubezpieczeniowych, których produkty będą powiązane z daną grupą produktową. Każda grupa produktowa może posiadać wiele rodzajów. Dzięki temu użytkownik może bardzo precyzyjnie pogrupować produkty, które sprzedaje.

Poprzedni krok
Następny krok