Media społecznościowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników internetu. Facebook to aktualnie najpopularniejszy serwis, który jest też powszechnie wykorzystywany przez podmioty komercyjne. Czy w mediach społecznościowych można znaleźć profile ubezpieczycieli?

W pierwszej kolejności korzyści związane z posiadaniem profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) odkryli użytkownicy indywidualni, z myślą o których zostały one stworzone. Trochę później trend zauważyli i postanowili wykorzystać specjaliści od marketingu. Zapoczątkowali oni tworzenie profili przez firmy, co zresztą okazało się skutecznym sposobem na komunikowanie się z klientami, promowanie produktów i usług czy budowanie wizerunku firmy.

O ile podmioty komercyjne dość szybko odnalazły się w mediach społecznościowych i dziś czerpią z nich w pełni, o tyle towarzystwa ubezpieczeniowe na tym gruncie stawiają dopiero pierwsze kroki. Przyczyn jest wiele, główną jednak wciąż niewielka wiedza społeczeństwa o ubezpieczeniach i postrzeganie ich w negatywnym świetle.

Facebook – po co ubezpieczycielowi konto?

Obecność w mediach społecznościowych towarzystw ubezpieczeniowych może służyć wielu celom. Sporo zależy od samego ubezpieczyciela i jego pomysłu na wykorzystanie tego kanału komunikacji. O ile firmy ubezpieczeniowe działające na terenie Ameryki Północnej najczęściej promują w ten sposób swoje produkty i utrzymują kontakt z potencjalnymi klientami, o tyle europejskie podmioty koncentrują się na przekazywaniu tym kanałem informacji istotnych np. dla ich przedstawicieli.

Zróżnicowane podejście ubezpieczycieli do mediów społecznościowych sprawia, że trudno mówić o spójnej strategii prowadzonej przez nich. Facebook to serwis, na którym zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych posiada profil, ale ten nie zawsze jest aktywnie prowadzony.

Produkty ubezpieczycieli na Facebooku

Facebook pozwala na utworzenie dowolnej liczby kont. Gdy mowa o firmach ubezpieczeniowych działających na terenie Polski, trzeba zauważyć, że większość zdecydowała się na założenie swojego profilu. Część ubezpieczycieli posiada więcej niż jedno konto, ale są one dedykowane poszczególnym produktom dostępnym w aktualnej ofercie. Rozwiązanie takie sprawia, że użytkownicy nie zawsze wiążą odwiedzane konto z konkretnym ubezpieczycielem.

Tworzenie w mediach społecznościowych kont dla marek czy konkretnych produktów nie jest charakterystyczne wyłączenie dla branży ubezpieczeniowej. Przykładem może być firma Unilever, będąca właścicielem m.in. takich marek jak: Knorr, Saga, Lipton czy Rexona. Dla poszczególnych marek utworzono strony internetowe i profile w mediach społecznościowych. Obok nich działa również strona firmy Unilever i jej profile w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

By edukować klientów

Rozwiązanie, z którego korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe ma swoje uzasadnienie – pozwala na edukację użytkowników mediów społecznościowych. Jest to szczególnie istotne, gdy uświadomimy sobie, że np. Facebook jest serwisem dedykowanym przede wszystkim osobom młodym, mogącym w przyszłości poszukiwać dobrego ubezpieczenia komunikacyjnego czy turystycznego.

Przykładem edukacji użytkowników i potencjalnych klientów towarzystw ubezpieczeniowych jest choćby profil „Wrzucam na luz”, czyli fanpage firmy Proama. Akcja ma na celu uświadomienie użytkownikom, jakie zachowania są na drodze pożądane, jakie zaś nie. „W jaki sposób dziękujecie innym kierowcom za okazanie kultury na drodze?” to przykład angażującego użytkowników wpisu, który zamieszczono na fanpage.

Branża, która niejedno ma imię

Media społecznościowe to przede wszystkim kanał komunikacji między użytkownikami. Obok profili ubezpieczycieli pojawiają się również konta założone przez osoby niezadowolone ze świadczonych przez konkretne firmy ubezpieczeniowe usług. Użytkownicy biorący udział w dyskusjach, mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wymienić się doświadczeniem w zakresie korzystania z produktów poszczególnych firm ubezpieczeniowych.

Choć media społecznościowe, a zwłaszcza Facebook, pozwalają zarówno na promocję firmy, oferowanych przez nią produktów czy usług, jak i krytykę, to w przypadku branży ubezpieczeniowej wciąż są niedocenionym i nieeksplorowanym kanałem komunikacji. Czy sytuacja ulegnie zmianie? Trudno powiedzieć, czy europejskie towarzystwa ubezpieczeniowe – wzorem amerykańskich – zdecydują się szersze wykorzystanie możliwości w tym zakresie.

Zapraszamy na nasz fanpage dla agentów oraz do przeczytania artykułu dotyczącego agentów ubezpieczeniowych i ich zarobków