Polscy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni będą musieli w niedalekiej przyszłości zmienić sposób prezentacji swojej oferty potencjalnym klientom. Przez pewien czas trwały negocjacje i długie rozmowy między Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ostatecznie dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń może zostać przyjęta już pod koniec bieżącego roku, zaś na wdrożenie przepisów będziemy musieli poczekać ok. 3 lat.

Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń to masa korzyści, które otrzymają szczególnie konsumenci i inwestorzy detaliczni. Ustawa ma przede wszystkim poprawić jakość oferowanych przez pośredników ubezpieczeniowych usług, wzmocnić ich profesjonalizm oraz pozwolić konsumentom na otrzymywanie bardziej przejrzystych informacji na temat oferty. W dyrektywie zostało zawarte wiele zasad, do których będą musi przyzwyczaić się brokerzy w wielu krajach. Być może dzięki temu środowisko pośredników ubezpieczeniowych zyska w oczach społeczeństwa i będzie się cieszyło dużo bardziej pozytywną opinią.

Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń

W dyrektywie o dystrybucji ubezpieczeń znajdą się między innymi informacje na temat większej przejrzystości oferty, jaką przekazują pośrednicy swoim klientom. Przede wszystkim chodzi o koszty związane z ubezpieczeniem oraz jego cenę. Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń będzie wymagała od brokerów przekazywanie jaśniejszych i bardziej zrozumiałych informacji na temat ubezpieczenia. Konsument powinien być świadomy, na co się decyduje i jakie warunki będzie musiał spełnić. Kolejnym elementem dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń jest jawność wszystkich informacji w celu uniknięcia decyzji o niekorzystnej dla klienta ofercie. Nakazuje ona również, aby pośrednicy ubezpieczeniowi informowali konsumentów o wszystkich konfliktach interesów. Żadne ukryte koszty nie wchodzą w grę, wszystkie informacje na ten temat będą musiały zostać przekazane klientowi.

Wymogi dyrektywy nie będą jednak obowiązywały wszystkich rodzajów dystrybucji ubezpieczeń.  Wstępnie jej zastosowanie będzie konieczne tylko w momencie, gdy ubezpieczenie jest uzupełnieniem towarów lub usług i pełni funkcję ochronną np. od kradzieży lub gdy składka za ubezpieczeniowy produkt nie przekracza 600 euro w skali roku.

Ważne jest również to, że dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń będzie uzupełniona o stosowny nadzór pośredników ubezpieczeniowych. Do ich zadań należeć będzie min. weryfikacja zarządzania konfliktem interesów oraz czy klienci otrzymują wszystkie potrzebne im informacje w celu podjęcia odpowiedniej decyzji o ubezpieczeniu. Jeżeli chodzi o korzyści dla samych brokerów to będą oni mogli pobierać wynagrodzenie w formie prowizji z tytułu rekomendacji i doradztwa. Sam klient będzie miał możliwość zakupu różnych usług łącznie, czyli w pakiecie bądź oddzielnie tak, aby dostosować ofertę jak najbardziej do swoich potrzeb.

Jak również wiadomo, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie wynosiło 1, 25 mln euro. Szczegóły techniczne nadal są ustalane tak, aby jeszcze bardziej dopracować wszystkie elementy zawarte w dyrektywie o dystrybucji ubezpieczeń.

Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na bloga dla agentów ubezpieczeniowych oraz fanpage na FB.