Z uwagi na znaczną modyfikację bazy danych w wersji 1.0.0.5 programu AgentPro, użytkowników posiadających aktywne starsze wersje programu, prosimy o wykonanie poniższej procedury:

Przed rozpoczęciem aktualizacji AgentPro do wersji 1.0.0.5, koniecznie należy wykonać kopię zapasową bazy danych: w menu górnym programu należy wybrać Ustawienia -> Kopia zapasowa bazy, a następnie kliknąć Stwórz nową kopię bazy danych.

W kolejnym kroku należy uruchomić instalator programu AgentPro w wersji 1.0.0.5. Podczas wyboru typu instalacji należy wybrać ‚Pierwsza instalacja’ a następnie ‚Utwórz nową bazę danych’. Teraz można zainstalować program.

pierwsza instalacja

Typ instalacji: Pierwsza instalacja

Aby wczytać dane utworzone w starszych wersjach programu do AgentPro 1.0.0.5, po zainstalowaniu należy przejść do Ustawienia -> Kopia zapasowa bazy i w zakładce Przywracanie kopii wybrać z listy wymaganą kopię i kliknąć Przywróć kopię bazy danych.

Ostatnim wymaganym krokiem jest ponowne uruchomienie instalatora programu AgentPro 1.0.0.5, podczas wyboru typu instalacji należy wybrać ‚Kolejna instalacja’ a następnie ‚Aktualizuj bazę danych’ i wykonać aktualizację.

kolejna instalacja

Typ instalacji: Kolejna instalacja

Po aktualizacji AgentPro w wersji 1.0.0.5 jest gotowy do działania. Wyżej przedstawiona procedura jest jednorazowa i należy ją wykonać tylko i wyłącznie podczas aktualizacji programu ze starszych wersji do wersji 1.0.0.5.