Nie tylko agent ubezpieczeniowy pomaga zainteresowanym wybrać najlepszą polisę – na rynku działają również m.in. brokerzy. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w branży ubezpieczeniowej, powinieneś poznać różnice między zakresem obowiązków poszczególnych specjalistów.

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 7.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym: „Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych”. To właśnie do agenta ubezpieczeniowego najczęściej zgłaszają się osoby poszukujące polisy. Wynika to głównie z braku świadomości konsumentów, że na rynku – obok agentów ubezpieczeniowych – działalność prowadzą również agenci ubezpieczeniowi wyłączni, brokerzy i OWCE (OWCA, czyli osoba wykonująca czynności agencyjne).

Agent ubezpieczeniowy, agent wyłączny czy broker?

Czy agent ubezpieczeniowy PZU i broker to osoby mające te same uprawnienia, realizujące te same zadania? Wielu konsumentów tak właśnie uważa, ale to twierdzenie nie jest zgodne z rzeczywistością. Agent ubezpieczeniowy jest przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że sprzedaje on polisy znajdujące się w ofercie ubezpieczycieli, z którymi współpracuje. Nie może zatem zaoferować klientom indywidualnych warunków ubezpieczenia – obowiązują go wytyczne przekazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie jest on też uprawniony do zatwierdzania umów opiewających na wysokie sumy gwarancyjne.

Agent ubezpieczeniowy wyłączny oferuje produkty tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie rozwiązanie jest mało korzystne zarówno dla konsumentów, jak i agentów ubezpieczeniowych. Klienci nie zawsze muszą być w stanie wybrać najlepszą ofertę wśród ograniczonej liczby produktów, zaś agenci mogą mieć problem z wypracowaniem prowizji na przyzwoitym poziomie.

Jak wygląda praca brokera? On również oferuje produkty ubezpieczeniowe zainteresowanym klientom. Różnica między jego pracą a pracą agenta ubezpieczeniowego sprowadza się do tego, że nie podpisuje on umów z towarzystwem lub towarzystwami ubezpieczeniowymi – reprezentuje interesy klienta. W efekcie może on elastycznie podchodzić do zapisów znajdujących się w umowie ubezpieczeniowej – te mają być korzystne dla klienta. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, broker może też podpisywać umowy na wyższe kwoty.

Zarówno agent ubezpieczeniowy, jak i broker – by prowadzić działalność – musi otrzymać zezwolenie. Takie wydaje m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.

Agent ubezpieczeniowy kontra OWCA

Aby agent ubezpieczeniowy mógł pracować, czyli oferować konsumentom polisy, musi zdobyć stosowne uprawnienia. Droga do ich otrzymania nie jest łatwa, a codzienna praca wymaga nieustannego dokształcania się i zapoznawania się z nowościami w ofercie towarzystw, z którymi współpracuje. W praktyce np. agent ubezpieczeniowy PZU jest doskonale zorientowany w ubezpieczeniach oferowanych przez PZU i tym samym może odpowiedzieć na każde pytanie osób zainteresowanych nabyciem polisy. Jako przedstawiciel ubezpieczyciela, może również podpisać stosowną umowę z klientami. Czym zatem zajmuje się OWCA, czyli osoba wykonująca czynności agencyjne?

OWCA jest osobą fizyczną, najczęściej pracownikiem agenta ubezpieczeniowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego, która wykonuje czynności agencyjne. O jakich mowa? Zakres obowiązków takiego pracownika może się różnić w zależności od zapisów znajdujących się w podpisanej przez niego umowie. Zgodnie jednak z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym pośrednik ubezpieczeniowy jest upoważniony do pozyskiwania klientów, wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawierania umów ubezpieczenia oraz uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. OWCA może także brać udział w sprawach o odszkodowanie i organizować oraz nadzorować czynności agencyjnych.

Agent ubezpieczeniowy – jak nim zostać?

Jeżeli zdecydowałeś się na pracę w branży ubezpieczeniowej i myślisz o tym, by wykonywać czynności zarezerwowane dla agentów ubezpieczeniowych, musisz wiedzieć, jakie wymagania są przed nimi stawiane. Wokół pracy agentów ubezpieczeniowych narosło wiele mitów. Wykształcił się również stereotyp, zgodnie z którym agent ubezpieczeniowy nie ma wiele pracy, bo zajmuje się wyłącznie podsuwaniem klientom umów do podpisu. Tymczasem jest zupełnie inaczej – dobry agent ubezpieczeniowy jest nie tylko otwarty i empatyczny, lecz także inwestuje sporo czasu i pieniędzy w swój rozwój. Efekty włożonego wysiłku nie zawsze są widoczne od razu – bywa, że na te agent ubezpieczeniowy czeka nawet kilka lat, bo dopiero wówczas może pochwalić się własną bazą klientów.

Jakie wymagania musisz spełnić, by móc myśleć o pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego? Poza posiadaniem co najmniej wykształcenia średniego, musisz mieć również zdolność do wykonywania czynności prawnych. Wspomniana ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyklucza, by zawód wykonywały osoby karane za przestępstwa umyślne. Dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania licencji, którą wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Uzyskanie licencji poprzedza konieczność zdania egzaminów organizowanych przez zakład ubezpieczeń. Takie rozwiązania mają zagwarantować, że agent ubezpieczeniowy będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę.

Jak wygląda nawiązanie współpracy z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym? Przykładowo przyszły agent ubezpieczeniowy PZU musi być przygotowany na trzy etapy rekrutacji. Pierwszy obejmuje spotkania rekrutacyjne, a drugi to szkolenia. Po podpisaniu umowy agent ubezpieczeniowy jest wdrażany w pracę, przechodzi też szkolenia ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. PZU stawia zatem na kompleksowe wsparcie merytoryczne adeptów. Z drugiej strony zainteresowani nie mogą zapomnieć, że muszą być przygotowani na pracę z klientami i mieć rozwinięte zdolności sprzedażowe.

Agent ubezpieczeniowy musi prowadzić działalność gospodarczą (dotyczy osób fizycznych), może też otworzyć spółkę prawa handlowego (poza spółką cywilną i partnerską). Aby rozpocząć oferowanie usług, konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli agent ubezpieczeniowy podpisuje umowy agencyjne z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi (wtedy nazywany jest multiagentem), to jest zobligowany do zakupu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.

Agent ubezpieczeniowy – praca czeka na każdego?

Praca agenta ubezpieczeniowego wymaga sporej elastyczności. Większość początkujących agentów musi też uzbroić się w cierpliwość – pierwsze efekty finansowe pojawią się dopiero po kilku, jeżeli nie kilkunastu miesiącach wytężonej pracy. Równolegle trzeba bowiem pracować nad własnym rozwojem i budową bazy klientów. Konieczne jest też zorganizowanie dnia pracy tak, by zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Po wdrożeniu w obowiązki agent ubezpieczeniowy nie powinien narzekać na brak pracy. Ci, którzy poszukują zatrudnienia lub zamierzają zmienić miejsce pracy, powinni szukać ogłoszeń m.in. na lokalnych portalach ogłoszeniowych, wpisując frazę „agent ubezpieczeniowy praca”.

Przykładowo agent ubezpieczeniowy PZU po kilku latach pracy dla tego właśnie towarzystwa ubezpieczeniowego bez większego problemu będzie mógł przejść do konkurencji, bo – nawet wtedy, gdy nie będzie szczegółowo znał jej oferty – będzie mógł pochwalić się bazą klientów i przede wszystkim doświadczeniem. Z drugiej strony agent ubezpieczeniowy musi pamiętać, że jego praca i rozwój w dużej mierze są uwarunkowane tym, co oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Dokładnie wytyczona ścieżka kariery i wsparcie na każdym etapie rozwoju mogą zaowocować poczuciem zawodowego spełnienia.

Agent ubezpieczeniowy – szkolenie jest niezbędne?

Nie każdy agent ubezpieczeniowy jest w stanie zainwestować własne środki w reklamę prowadzonej działalności. Skoro tak, to duże znaczenie ma to, jakie działania w tym zakresie podejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym on współpracuje. Na zysk wypracowany przez agenta ma wpływ zarówno reklama, jak i jego podejście do klienta. Właśnie dlatego agent ubezpieczeniowy szkolenie powinien odbyć niejedno. Na jakie warto się zapisać?

Zyski agenta ubezpieczeniowego w dużej mierze zależą od jego umiejętności sprzedażowych i znajomości produktów. Szkolenia powinny zatem dotyczyć tych dwóch płaszczyzn. To, jakie kursy agent wybierze, zależy wyłącznie od niego, dobrze jednak, by miał świadomość – wytyczając ścieżkę swojej kariery – że dokształcać będzie musiał się przez cały czas. Bez podnoszenia kompetencji i umiejętności ciężko będzie utrzymać się na rynku. Agent ubezpieczeniowy szkolenie siebie musi uznać za element swojej zawodowej ścieżki. O ile jednak za niektóre kursy będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, o tyle do części może mieć bezpłatny dostęp. Na darmowe, kompleksowe szkolenia mogą liczyć przede wszystkim agenci współpracujący na wyłączność z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. By znaleźć informację na temat ciekawych szkoleń w okolicy, warto skorzystać z internetu – wystarczy w pasek wyszukiwarki wpisać frazę: „agent ubezpieczeniowy szkolenie”.

Agent ubezpieczeniowy i zarobki

Na jakie zarobki może liczyć agent ubezpieczeniowy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od jego doświadczenia i umiejętności. Zarobki początkującego agenta nie są imponujące, często nie przekraczają kwoty 2 000 zł brutto. Ci, którzy w branży pracują kilka czy nawet kilkanaście lat i zbudowali własną bazę klientów, mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie – często przekraczające nawet 5 000 zł.

Wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego to prowizja od sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. To, ile konkretnie otrzyma agent za podpisanie przez klienta umowy zależy wyłącznie od warunków oferowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Znaczenie ma np. rodzaj polisy czy długość trwania umowy.

Agent ubezpieczeniowy i zarobki przez niego uzyskiwane to zagadnienie często poruszane na forach stworzonych z myślą właśnie o takich pracownikach. Osoby wypowiadające się w temacie „agent ubezpieczeniowy zarobki” podkreślają, że wysokość osiąganych zarobków zależy nie tylko od nich samych, lecz także możliwości przewidzianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Przykładowo agent ubezpieczeniowy PZU czerpie zysk z 5 źródeł – może otrzymać: prowizję za nową sprzedaż, prowizję – portfel, premię za realizację celów, premię segmentacyjną i dochody uzyskiwane z akcji oraz konkursów.

Być własnym szefem

Początki pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego są trudne. To praca dla osób będących w stanie ponieść odpowiedzialność za podejmowane decyzje, potrafiących się zorganizować i rozmawiać z ludźmi. W zamian za to mogą oni otrzymać całkiem sporo, bo nieograniczone możliwości rozwoju.

Poniżej zamieszczamy specjalnie dla Państwa wykonaną infografikę dotycząca wymagań, obowiązków i zarobków pośredników ubezpieczeniowych. Zapraszamy również do odwiedzin naszego bloga i fanpage’a.

Infografika: pośrednicy ubezpieczeniowi

Infografika - agent ubezpieczeniowy zarobki i wymagania